Montážní systém pro FVE na volné ploše
Bezpečnost
Stále extrémnější větrné podmínky s větší silou větru vyžadují vyšší nároky na pevnost a stabilitu montážních
systémů pro fotovoltaiku. Můžete v klidu spát, protože my jsme kladli při vývoji našeho montážního systému
Elevario největší zřetel na bezpečnost
Pevnost všech komponentů našich montážních systémů byla ověřena výpočtem metodou konečných prvků
Navíc proti dolokládaným běžným jednoduchým statickým výpočtům pro pevnost pro toto odvětví, byl náš montážní
systém kompletně dynamicky analyzován a optimalizován specialisty. Tento náročný postup sám garantuje
maximální bezpečnost při extrémních podmínkách
Pro každý projekt mimo to bude zpracována statika s ohledem na místo, osazení panelů, maximální elevační úhel a
geologický posudek složení půdy
Výroba našeho montážního systému je prováděna ve shodě s certifikací  ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.
Trvalá a excelentní výrobní kvalita s maximální garancí pro naše zákazníky. To vše ve spojení s okolním světem a
celkovým hospodářským a sociálním vývojem.
Na náš montážní system Elevario poskytujeme 10 let garanci na materiál a zpracování