Montážní systém pro FVE na volné ploše
Funkce
Náš montážní systém je možné vybavit dle přání zákazníka krystalickými nebo amorfními panely. Stůl pro panely
může být jednoduše přizpůsoben všem běžným formátům panelů a výkonnostním kategoriím
Díky jedné centrální namontované stavěcí ráčně se elevační úhel plynule a s velmi malým nárokem na sílu
přizpůsobuje ročnímu období. Precizní nastavení lze zajistit dokonce i za větrných dnů
Jedna osoba sama může nastavit přes 100 kWp za
hodinu. Takto se dají dle sezóny výhodně přestavit
dokonce i velké solární parky.
Celková konstrukce je vyrobena z oceli a je prakticky
bezúdržbová. Všechny komponenty mají maximální
ochranu před korozí a v blízkosti země neexistují
žádná kritická místa
Toto zaručuje vysokou zůstatkovou hodnotu
konstrukce na konci provozu. Nevznikají žádné
náklady na odstranění při demontáži